Government of India

ई 1 – सहकारी संस्था Back

नमुना -ई -१ [ नियम ५ (१ ) पहा ] राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने समितीच्या निवडणुकांच्या तपशीलाबाबत ठेवावयाची. पुढील वर्ष निवडणुकीस पात्र असणाऱ्या सहकारी संस्थांची नावे दर्शवणारी नोंदवही

अ क्र. विभाग जिल्हा तालुका/प्रभाग सहकारी संस्थेचा प्रकार नोंदणी क्रमांक व संपूर्ण पत्ता यांसह संस्थेचे नाव समितीच्या सदस्य संख्येच्या संबंधातील उपविधी क्रमांक मतदार संघाची संख्या समिती सदस्य संख्या पदाधिकाऱ्यांच्या मागील निवडणुकीचा दिनांक विद्यमान समितीची मुदत ज्या दिवशी संपते तो दिनांक वर्ष
1 2 3 4 5 >
43447 पुणे सातारा जावळी प्रतापगड सहकारी साखर कारखाना लि.मेढाजि.सातारा 20 2 25 01/12/2021 31/12/2021 2019
43420 अमरावती अकोला अकोला जगदंबा मजुर कामगार सहकारी संस्था अकोला 304 42-1 5 11 05/08/2012 04/08/2017 2019
43444 पुणे सातारा खंडाळा शिरीष मजूर सहकारी संस्था मर्यार्दित कोपर्डे 41 ( अ) 5 11 17/07/2015 16/07/2020 2019
43729 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद बालाजी कृषी विकास प्रक्रीया व बहूउद्येशिय सहकारी संस्था मर्या. पिंपळगाव काळे 7(1) 5 11 04/10/2019 03/10/2018 2019
41959 नाशिक नंदुरबार शहादा जावदे त.बोरद.कार्यकारी सहकारी संस्था मर्यादित 2019
43272 कोकण मुंबई शहर(1) अे प्रभाग महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅक लि. 9 महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स लेन फोर्ट मुंबई 400023. 50 2019
43431 छत्रपती संभाजीनगर बीड गेवराई सेवा सहकारी संस्था मर्या. सुरळेगाव 9 5 13 27/05/2011 26/05/2016 2019
43430 छत्रपती संभाजीनगर बीड गेवराई सेवा सहकारी संस्था मर्या मुळुकवाडी 9 5 13 30/05/2011 29/05/2016 2019
42982 कोकण रायगड रोहा कुलदर्शन मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. मु. न्हावे ता. रोहा जिल्हा रायगड 13 5 13 18/09/2018 17/09/2019 2019
43429 छत्रपती संभाजीनगर बीड गेवराई सेवा सहकारी संस्था मर्या कवडगांव 9 5 13 17/06/2011 16/06/2016 2019
43428 छत्रपती संभाजीनगर बीड गेवराई सेवा सहकारी संस्था मर्या. तांदळा 9 5 13 20/08/2011 19/08/2016 2019
44020 अमरावती अमरावती अचलपूर सालेपुर सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 511 ता. अचलपुर 2019
43612 छत्रपती संभाजीनगर बीड अंबेजोगाई  सेवा सहकारी संस्था मर्या. जवळगांव 9 5 13 31/01/2011 30/01/2016 2019
43271 कोकण मुंबई शहर(1) अे प्रभाग वेस्टर्न टेलिकॉम रिजन एम्प्लॉ.को.ऑप.क्रेडीट सोसायटी लि. फाउटंन टेलिकॉम बिल्डिंग नं. 2 10 वा मजला फोर्ट मुंबई - 01. बीओएम/डब्लूए/आरएसआर/ओ/306 दि. 13/06/91 5 11 2019
43258 छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर गुरु रोहिदास मागासवर्गीय औद्योगिक उत्पादन सहकारी संस्था मर्या.जुना मोंढा 40 अ 5 13 05/12/2015 04/12/2020 2019
43257 छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर हमाल विकास औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या.रेल्वेस्टेशन सिल्कमिल्क कंपनी 40 अ 5 13 05/01/2015 04/01/2020 2019
44190 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी जोशोबा मागासवर्गीय औद्योगीक उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.र.नं. 486 वडाळी ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 5/40(अ) 5 11 20/12/2019 19/12/2019 2019
44189 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी कृषक दालमिल सहकारी संस्था मर्या. र.नं. 476 अंजनगांव ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 7/1 5 11 05/07/2018 07/04/2019 2019
44188 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी अंबा अभिनव प्रक्रीया सहकारी संस्था मर्या.र.नं. 842 कालवाडा ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 5/41(अ) 5 11 22/10/2018 21/10/2019 2019
44187 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी छत्रपती शिवाजी महाराज औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या.र.नं. 841 हंतोडा ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 5/41(अ) 5 11 22/10/2018 21/10/2019 2019
44186 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी बळीराजा नाविण्यपुर्ण प्रक्रीया सहकारी संस्था मर्या.र.नं. 840 हंतोडा ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 5/41(अ) 5 11 22/10/2018 21/10/2019 2019
44185 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी नवपर्व अभिनव पणन सहकारी संस्था मर्या.र.नं. 500 कसबेगव्हाण ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 5/41(अ) 5 11 19/10/2018 18/10/2019 2019
44184 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी अटल अभिनव औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या.र.नं. 499 भंडारज ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 5/41(अ) 5 11 19/10/2018 18/10/2019 2019
44183 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी भुमिपुत्र अभिनव पणन सहकारी संस्था मर्या.र.नं. 498 हंतोडा ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 5/41(अ) 5 11 19/10/2018 18/10/2019 2019
44182 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी जय गजानन नाविण्यपुर्ण औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या.र.नं. 497 सातेगांव ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 5/41(अ) 5 11 18/10/2018 17/10/2019 2019
44181 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी श्रमिक मजुर सहकारी संस्था मर्या. र.नं. 484 ता. अंजनगांव सुर्जी जि.अमरावती 5/41(अ) 5 11 13/12/2014 12/12/2019 2019
42296 नागपूर गोंदिया सडक अर्जुनी एस.चंद्रा कर्मचारी पत सहकारी संस्था मर्या. ता.सडक अर्जुनी 2019
43256 छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, औरंगाबाद 7 21 05/05/2015 06/05/2020 2019
38292 अमरावती यवतमाळ यवतमाळ यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक यवतमाळ 0 6 21 03/11/2007 01/01/0001 2019
39864 अमरावती बुलडाणा खामगाव खामगाव तालुका खरेदी विक्री संघ मर्या खामगाव र.नं.133 39 6 14 25/08/2008 24/08/2013 2019
39865 अमरावती बुलडाणा खामगाव लाखनवाडा विविध कार्यकारी सहकारी संस्थालाखनवाडा 9(1) 5 13 15/10/2010 14/10/2015 2019
39866 अमरावती बुलडाणा खामगाव पि.राजा विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 18/03/2011 17/03/2016 2019
39867 अमरावती बुलडाणा खामगाव भंडारी ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 04/01/2011 03/01/2016 2019
39868 अमरावती बुलडाणा खामगाव टेंभुर्णा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 11/01/2011 10/01/2016 2019
39869 अमरावती बुलडाणा खामगाव मांडका ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 21/01/2011 20/01/2016 2019
39870 अमरावती बुलडाणा खामगाव गोंधनापूर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 28/01/2021 27/01/2016 2019
39871 अमरावती बुलडाणा खामगाव पिंप्री गवळी ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 28/01/2011 27/01/2016 2019
39872 अमरावती बुलडाणा खामगाव हिंगना कारेगाव ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 29/01/2011 28/01/2016 2019
39873 अमरावती बुलडाणा खामगाव कंझारा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 31/01/2011 30/01/2016 2019
39874 अमरावती बुलडाणा खामगाव राहुड ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 09/02/2011 08/02/2016 2019
39875 अमरावती बुलडाणा खामगाव अकोली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 14/03/2011 13/03/2016 2019
39876 अमरावती बुलडाणा खामगाव शहापूर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 16/03/2011 15/03/2016 2019
39877 अमरावती बुलडाणा खामगाव कंचनपुर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 23/03/2011 22/03/2016 2019
39878 अमरावती बुलडाणा खामगाव बोथाकाजी ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 06/05/2011 05/05/2016 2019
39879 अमरावती बुलडाणा खामगाव काळेगाव ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 20/05/2011 19/05/2016 2019
39880 अमरावती बुलडाणा खामगाव पारखेड ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 04/06/2011 03/06/2016 2019
39881 अमरावती बुलडाणा खामगाव जयपूर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 10/06/2011 09/06/2016 2019
39882 अमरावती बुलडाणा खामगाव किन्ही महादेव ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 17/09/2011 16/09/2016 2019
39883 अमरावती बुलडाणा खामगाव शिराळा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 29/10/2011 28/10/2016 2019
39884 अमरावती बुलडाणा खामगाव नायदेवी ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 09/12/2011 07/12/2016 2019
39885 अमरावती बुलडाणा खामगाव निरोड ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 11/12/2011 07/12/2016 2019
39886 अमरावती बुलडाणा खामगाव दिवठाणा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 19/12/2011 18/12/2016 2019
39887 अमरावती बुलडाणा खामगाव बोरजवळा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 20/12/2011 19/12/2016 2019
39888 अमरावती बुलडाणा खामगाव नागापूर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 23/12/2011 22/12/2016 2019
39889 अमरावती बुलडाणा खामगाव पळशी ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 26/12/2011 25/12/2016 2019
39890 अमरावती बुलडाणा खामगाव आंबेटाकळी ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 26/12/2011 25/12/2016 2019
39891 अमरावती बुलडाणा खामगाव लोणी गुरव ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 27/12/2011 26/12/2016 2019
39892 अमरावती बुलडाणा खामगाव उम्रा पि.राजा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 27/12/2011 26/12/2016 2019
39893 अमरावती बुलडाणा खामगाव रोहणा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 27/12/2011 26/12/2016 2019
39894 अमरावती बुलडाणा खामगाव भालेगाव ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 27/12/2011 26/12/2016 2019
39895 अमरावती बुलडाणा खामगाव जनुना ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 29/12/2011 28/12/2016 2019
39896 अमरावती बुलडाणा खामगाव पोरज ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 29/12/2011 28/12/2016 2019
39897 अमरावती बुलडाणा खामगाव शेलोडी ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 20/11/2011 01/01/2017 2019
39898 अमरावती बुलडाणा खामगाव सुटाळा बु.ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 20/11/2011 19/11/2016 2019
39899 अमरावती बुलडाणा खामगाव निमकडा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 29/11/2011 28/11/2016 2019
39900 अमरावती बुलडाणा खामगाव चितोडा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 22/11/2011 21/11/2016 2019
39901 अमरावती बुलडाणा खामगाव आवार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 21/11/2011 20/11/2016 2019
39902 अमरावती बुलडाणा खामगाव उम्रा अटाळी ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 16/11/2011 15/11/2016 2019
39903 अमरावती बुलडाणा खामगाव अटाळी ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 25/02/2012 24/02/2017 2019
39904 अमरावती बुलडाणा खामगाव वर्णा विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 25/01/2011 24/01/2016 2019
39905 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. लोणार भाग नं. 1 र.नं. 280 9.(1) 5 13 22/04/2010 21/04/2015 2019
39906 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. अजिसपूर र.नं. 1122 9.(1) 5 13 29/09/2010 28/09/2015 2019
39907 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. गायखेड र.नं. 360 9.(1) 5 13 25/05/2010 24/05/2015 2019
39908 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. रायगांव र.नं. 1087 9.(1) 5 13 26/10/2010 25/10/2015 2019
39909 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. नांद्रा गंधारी र.नं. 1088 9.(1) 5 13 15/12/2010 14/12/2015 2019
39910 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. पांग्राडोळे र.नं. 15 9.(1) 5 13 05/04/2010 04/04/2015 2019
39911 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. दे. कुंडपाळ र.नं. 281 9.(1) 5 13 09/12/2010 09/11/2015 2019
39912 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. धायफळ र.नं. 54 9.(1) 5 13 30/10/2010 29/10/2015 2019
39913 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. पारडा र.नं. 1083 9.(1) 5 13 30/10/2010 29/10/2015 2019
39914 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. दे. वायसा र.नं. 350 9.(1) 5 13 12/09/2010 11/09/2015 2019
39915 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. सोनुना र.नं. 658 9.(1) 5 13 08/07/2010 07/07/2015 2019
39916 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. पिंपळनेर र.नं. 27 9.(1) 5 13 05/04/2010 04/04/2015 2019
39917 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. हिरडव र.नं. 173 9.(1) 5 13 05/12/2010 04/12/2015 2019
39918 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. गुंजखेड र.नं. 511 9.(1) 5 13 30/04/2010 29/04/2015 2019
39919 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. वढव र.नं. 563 9.(1) 5 13 14/12/2010 13/12/2015 2019
39920 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. दाभा र.नं. 227 9.(1) 5 13 02/03/2010 01/03/2016 2019
39921 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. वेणी र.नं. 621 9.(1) 5 13 06/07/2010 05/07/2015 2019
39922 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. आरडव र.नं. 174 9.(1) 5 13 06/08/2010 05/08/2015 2019
39923 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. जांबुल र.नं. 867 9.(1) 5 13 26/10/2010 25/10/2015 2019
39924 अमरावती बुलडाणा लोणार सुलतानपूर विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्या. सुलतानपूर र.नं. 1144 9.(1) 5 13 18/05/2010 17/05/2015 2019
39925 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. बोरखेडी र.नं. 1094 9.(1) 5 13 19/05/2010 18/05/2015 2019
39926 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. खळेगांव र.नं. 919 9.(1) 5 13 27/12/2010 26/12/2015 2019
39927 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. कारेगांव र.नं. 1152 9.(1) 5 13 06/01/2010 05/01/2015 2019
39928 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. बीबी र.नं. 1258 9.(1) 5 13 30/04/2010 29/04/2015 2019
39929 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. चोरपांग्रा र.नं. 667 9.(1) 5 13 23/10/2010 22/10/2015 2019
39930 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. मांडवा र.नं. 1124 9.(1) 5 13 22/12/2010 21/12/2015 2019
39931 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. ब्राम्हण चिकणा र.नं. 920 9.(1) 5 13 18/04/2010 17/05/2015 2019
39932 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. महार चिकणा र.नं. 922 9.(1) 5 13 18/08/2010 17/08/2015 2019
39933 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. पिंप्री खंदारे र.नं. 921 9.(1) 5 13 14/12/2010 13/12/2015 2019
39934 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. हत्ता र.नं. 1110 9.(1) 5 13 18/01/2010 17/01/2015 2019