Government of India

ई 1 – सहकारी संस्था Back

नमुना -ई -१ [ नियम ५ (१ ) पहा ] राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने समितीच्या निवडणुकांच्या तपशीलाबाबत ठेवावयाची. पुढील वर्ष निवडणुकीस पात्र असणाऱ्या सहकारी संस्थांची नावे दर्शवणारी नोंदवही

अ क्र. विभाग जिल्हा तालुका/प्रभाग सहकारी संस्थेचा प्रकार नोंदणी क्रमांक व संपूर्ण पत्ता यांसह संस्थेचे नाव समितीच्या सदस्य संख्येच्या संबंधातील उपविधी क्रमांक मतदार संघाची संख्या समिती सदस्य संख्या पदाधिकाऱ्यांच्या मागील निवडणुकीचा दिनांक विद्यमान समितीची मुदत ज्या दिवशी संपते तो दिनांक वर्ष
1 2 3 4 5 >
43492 अमरावती अकोला अकोला जगदंबा मजुर कामगार सहकारी संस्था अकोला 304 42-1 5 11 05/08/2012 04/08/2017 2019
43777 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद बालाजी कृषी विकास प्रक्रीया व बहूउद्येशिय सहकारी संस्था मर्या. पिंपळगाव काळे 7(1) 5 11 04/10/2019 03/10/2018 2019
44309 अमरावती अमरावती अमरावती टेस्ट सोसायटी - इन मराठी फ 1 / 1 5 13 01/09/2016 31/08/2021 2021
44077 अमरावती अमरावती अचलपूर सालेपुर सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 511 ता. अचलपुर 2019
44211 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी जोशोबा मागासवर्गीय औद्योगीक उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.र.नं. 486 वडाळी ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 5/40(अ) 5 11 20/12/2019 19/12/2019 2019
44210 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी कृषक दालमिल सहकारी संस्था मर्या. र.नं. 476 अंजनगांव ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 7/1 5 11 05/07/2018 07/04/2019 2019
44209 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी अंबा अभिनव प्रक्रीया सहकारी संस्था मर्या.र.नं. 842 कालवाडा ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 5/41(अ) 5 11 22/10/2018 21/10/2019 2019
44208 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी छत्रपती शिवाजी महाराज औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या.र.नं. 841 हंतोडा ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 5/41(अ) 5 11 22/10/2018 21/10/2019 2019
44207 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी बळीराजा नाविण्यपुर्ण प्रक्रीया सहकारी संस्था मर्या.र.नं. 840 हंतोडा ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 5/41(अ) 5 11 22/10/2018 21/10/2019 2019
44206 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी नवपर्व अभिनव पणन सहकारी संस्था मर्या.र.नं. 500 कसबेगव्हाण ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 5/41(अ) 5 11 19/10/2018 18/10/2019 2019
44205 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी अटल अभिनव औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या.र.नं. 499 भंडारज ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 5/41(अ) 5 11 19/10/2018 18/10/2019 2019
44204 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी भुमिपुत्र अभिनव पणन सहकारी संस्था मर्या.र.नं. 498 हंतोडा ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 5/41(अ) 5 11 19/10/2018 18/10/2019 2019
44203 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी जय गजानन नाविण्यपुर्ण औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या.र.नं. 497 सातेगांव ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 5/41(अ) 5 11 18/10/2018 17/10/2019 2019
44202 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी श्रमिक मजुर सहकारी संस्था मर्या. र.नं. 484 ता. अंजनगांव सुर्जी जि.अमरावती 5/41(अ) 5 11 13/12/2014 12/12/2019 2019
38370 अमरावती यवतमाळ यवतमाळ यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक यवतमाळ 0 6 21 03/11/2007 01/01/0001 2019
39922 अमरावती बुलडाणा खामगाव खामगाव तालुका खरेदी विक्री संघ मर्या खामगाव र.नं.133 39 6 14 25/08/2008 24/08/2013 2019
39923 अमरावती बुलडाणा खामगाव लाखनवाडा विविध कार्यकारी सहकारी संस्थालाखनवाडा 9(1) 5 13 15/10/2010 14/10/2015 2019
39924 अमरावती बुलडाणा खामगाव पि.राजा विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 18/03/2011 17/03/2016 2019
39925 अमरावती बुलडाणा खामगाव भंडारी ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 04/01/2011 03/01/2016 2019
39926 अमरावती बुलडाणा खामगाव टेंभुर्णा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 11/01/2011 10/01/2016 2019
39927 अमरावती बुलडाणा खामगाव मांडका ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 21/01/2011 20/01/2016 2019
39928 अमरावती बुलडाणा खामगाव गोंधनापूर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 28/01/2021 27/01/2016 2019
39929 अमरावती बुलडाणा खामगाव पिंप्री गवळी ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 28/01/2011 27/01/2016 2019
39930 अमरावती बुलडाणा खामगाव हिंगना कारेगाव ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 29/01/2011 28/01/2016 2019
39931 अमरावती बुलडाणा खामगाव कंझारा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 31/01/2011 30/01/2016 2019
39932 अमरावती बुलडाणा खामगाव राहुड ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 09/02/2011 08/02/2016 2019
39933 अमरावती बुलडाणा खामगाव अकोली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 14/03/2011 13/03/2016 2019
39934 अमरावती बुलडाणा खामगाव शहापूर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 16/03/2011 15/03/2016 2019
39935 अमरावती बुलडाणा खामगाव कंचनपुर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 23/03/2011 22/03/2016 2019
39936 अमरावती बुलडाणा खामगाव बोथाकाजी ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 06/05/2011 05/05/2016 2019
39937 अमरावती बुलडाणा खामगाव काळेगाव ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 20/05/2011 19/05/2016 2019
39938 अमरावती बुलडाणा खामगाव पारखेड ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 04/06/2011 03/06/2016 2019
39939 अमरावती बुलडाणा खामगाव जयपूर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 10/06/2011 09/06/2016 2019
39940 अमरावती बुलडाणा खामगाव किन्ही महादेव ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 17/09/2011 16/09/2016 2019
39941 अमरावती बुलडाणा खामगाव शिराळा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 29/10/2011 28/10/2016 2019
39942 अमरावती बुलडाणा खामगाव नायदेवी ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 09/12/2011 07/12/2016 2019
39943 अमरावती बुलडाणा खामगाव निरोड ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 11/12/2011 07/12/2016 2019
39944 अमरावती बुलडाणा खामगाव दिवठाणा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 19/12/2011 18/12/2016 2019
39945 अमरावती बुलडाणा खामगाव बोरजवळा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 20/12/2011 19/12/2016 2019
39946 अमरावती बुलडाणा खामगाव नागापूर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 23/12/2011 22/12/2016 2019
39947 अमरावती बुलडाणा खामगाव पळशी ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 26/12/2011 25/12/2016 2019
39948 अमरावती बुलडाणा खामगाव आंबेटाकळी ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 26/12/2011 25/12/2016 2019
39949 अमरावती बुलडाणा खामगाव लोणी गुरव ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 27/12/2011 26/12/2016 2019
39950 अमरावती बुलडाणा खामगाव उम्रा पि.राजा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 27/12/2011 26/12/2016 2019
39951 अमरावती बुलडाणा खामगाव रोहणा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 27/12/2011 26/12/2016 2019
39952 अमरावती बुलडाणा खामगाव भालेगाव ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 27/12/2011 26/12/2016 2019
39953 अमरावती बुलडाणा खामगाव जनुना ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 29/12/2011 28/12/2016 2019
39954 अमरावती बुलडाणा खामगाव पोरज ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 29/12/2011 28/12/2016 2019
39955 अमरावती बुलडाणा खामगाव शेलोडी ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 20/11/2011 01/01/2017 2019
39956 अमरावती बुलडाणा खामगाव सुटाळा बु.ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 20/11/2011 19/11/2016 2019
39957 अमरावती बुलडाणा खामगाव निमकडा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 29/11/2011 28/11/2016 2019
39958 अमरावती बुलडाणा खामगाव चितोडा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 22/11/2011 21/11/2016 2019
39959 अमरावती बुलडाणा खामगाव आवार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 21/11/2011 20/11/2016 2019
39960 अमरावती बुलडाणा खामगाव उम्रा अटाळी ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 16/11/2011 15/11/2016 2019
39961 अमरावती बुलडाणा खामगाव अटाळी ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 25/02/2012 24/02/2017 2019
39962 अमरावती बुलडाणा खामगाव वर्णा विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 25/01/2011 24/01/2016 2019
39963 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. लोणार भाग नं. 1 र.नं. 280 9.(1) 5 13 22/04/2010 21/04/2015 2019
39964 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. अजिसपूर र.नं. 1122 9.(1) 5 13 29/09/2010 28/09/2015 2019
39965 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. गायखेड र.नं. 360 9.(1) 5 13 25/05/2010 24/05/2015 2019
39966 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. रायगांव र.नं. 1087 9.(1) 5 13 26/10/2010 25/10/2015 2019
39967 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. नांद्रा गंधारी र.नं. 1088 9.(1) 5 13 15/12/2010 14/12/2015 2019
39968 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. पांग्राडोळे र.नं. 15 9.(1) 5 13 05/04/2010 04/04/2015 2019
39969 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. दे. कुंडपाळ र.नं. 281 9.(1) 5 13 09/12/2010 09/11/2015 2019
39970 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. धायफळ र.नं. 54 9.(1) 5 13 30/10/2010 29/10/2015 2019
39971 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. पारडा र.नं. 1083 9.(1) 5 13 30/10/2010 29/10/2015 2019
39972 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. दे. वायसा र.नं. 350 9.(1) 5 13 12/09/2010 11/09/2015 2019
39973 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. सोनुना र.नं. 658 9.(1) 5 13 08/07/2010 07/07/2015 2019
39974 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. पिंपळनेर र.नं. 27 9.(1) 5 13 05/04/2010 04/04/2015 2019
39975 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. हिरडव र.नं. 173 9.(1) 5 13 05/12/2010 04/12/2015 2019
39976 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. गुंजखेड र.नं. 511 9.(1) 5 13 30/04/2010 29/04/2015 2019
39977 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. वढव र.नं. 563 9.(1) 5 13 14/12/2010 13/12/2015 2019
39978 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. दाभा र.नं. 227 9.(1) 5 13 02/03/2010 01/03/2016 2019
39979 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. वेणी र.नं. 621 9.(1) 5 13 06/07/2010 05/07/2015 2019
39980 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. आरडव र.नं. 174 9.(1) 5 13 06/08/2010 05/08/2015 2019
39981 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. जांबुल र.नं. 867 9.(1) 5 13 26/10/2010 25/10/2015 2019
39982 अमरावती बुलडाणा लोणार सुलतानपूर विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्या. सुलतानपूर र.नं. 1144 9.(1) 5 13 18/05/2010 17/05/2015 2019
39983 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. बोरखेडी र.नं. 1094 9.(1) 5 13 19/05/2010 18/05/2015 2019
39984 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. खळेगांव र.नं. 919 9.(1) 5 13 27/12/2010 26/12/2015 2019
39985 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. कारेगांव र.नं. 1152 9.(1) 5 13 06/01/2010 05/01/2015 2019
39986 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. बीबी र.नं. 1258 9.(1) 5 13 30/04/2010 29/04/2015 2019
39987 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. चोरपांग्रा र.नं. 667 9.(1) 5 13 23/10/2010 22/10/2015 2019
39988 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. मांडवा र.नं. 1124 9.(1) 5 13 22/12/2010 21/12/2015 2019
39989 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. ब्राम्हण चिकणा र.नं. 920 9.(1) 5 13 18/04/2010 17/05/2015 2019
39990 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. महार चिकणा र.नं. 922 9.(1) 5 13 18/08/2010 17/08/2015 2019
39991 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. पिंप्री खंदारे र.नं. 921 9.(1) 5 13 14/12/2010 13/12/2015 2019
39992 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. हत्ता र.नं. 1110 9.(1) 5 13 18/01/2010 17/01/2015 2019
39993 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. किनगांव जट्टू र.नं. 1148 9.(1) 5 13 19/01/2011 18/01/2016 2019
39994 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. वझर आघाव र.नं. 1095 9.(1) 5 13 07/08/2011 06/08/2016 2019
39995 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. भुमराळा र.नं. 1068 9.(1) 5 13 23/12/2010 22/12/2015 2019
39996 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. तांबोळा र.नं. 53 9.(1) 5 13 02/03/2010 01/03/2015 2019
39997 अमरावती बुलडाणा लोणार लोणार तालुका शेतकी सहकारी खरेदी विक्री समिती मर्या. लोणार र.नं. 107 38 6 17 07/06/2006 06/06/2011 2019
39998 अमरावती यवतमाळ आर्णी श्री गजानन कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या आर्णी‍ ता. आर्णी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
39999 अमरावती यवतमाळ आर्णी आप्पास्वामी कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या पिंपळनेर‍ ता. आर्णी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
40000 अमरावती यवतमाळ आर्णी महालक्ष्मी कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या बोरगांव दा.‍ ता. आर्णी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
40001 अमरावती यवतमाळ आर्णी बळीराजा पशु कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या आर्णी‍ ता. आर्णी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
40002 अमरावती यवतमाळ आर्णी योगायोग कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या आर्णी‍ ता. आर्णी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
40003 अमरावती यवतमाळ आर्णी स्वामी समर्थ कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या चिखली‍ ता. आर्णी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
40004 अमरावती यवतमाळ आर्णी सर्वज्ञ कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या जवळा‍ ता. आर्णी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
40005 अमरावती यवतमाळ आर्णी श्री स्वामी समर्थ कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या मुकिंदपुर‍ ता. आर्णी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
40006 अमरावती यवतमाळ आर्णी विश्वसिंधु जैव इंधन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या आर्णी‍ ता. आर्णी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019