Government of India

ई 1 – सहकारी संस्था Back

नमुना -ई -१ [ नियम ५ (१ ) पहा ] राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने समितीच्या निवडणुकांच्या तपशीलाबाबत ठेवावयाची. पुढील वर्ष निवडणुकीस पात्र असणाऱ्या सहकारी संस्थांची नावे दर्शवणारी नोंदवही

अ क्र. विभाग जिल्हा तालुका/प्रभाग सहकारी संस्थेचा प्रकार नोंदणी क्रमांक व संपूर्ण पत्ता यांसह संस्थेचे नाव समितीच्या सदस्य संख्येच्या संबंधातील उपविधी क्रमांक मतदार संघाची संख्या समिती सदस्य संख्या पदाधिकाऱ्यांच्या मागील निवडणुकीचा दिनांक विद्यमान समितीची मुदत ज्या दिवशी संपते तो दिनांक वर्ष
1 2 3 4 5 >
41959 नाशिक नंदुरबार शहादा जावदे त.बोरद.कार्यकारी सहकारी संस्था मर्यादित 2019
43272 कोकण मुंबई शहर(1) अे प्रभाग महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅक लि. 9 महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स लेन फोर्ट मुंबई 400023. 50 2019
44020 अमरावती अमरावती अचलपूर सालेपुर सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 511 ता. अचलपुर 2019
43271 कोकण मुंबई शहर(1) अे प्रभाग वेस्टर्न टेलिकॉम रिजन एम्प्लॉ.को.ऑप.क्रेडीट सोसायटी लि. फाउटंन टेलिकॉम बिल्डिंग नं. 2 10 वा मजला फोर्ट मुंबई - 01. बीओएम/डब्लूए/आरएसआर/ओ/306 दि. 13/06/91 5 11 2019
42296 नागपूर गोंदिया सडक अर्जुनी एस.चंद्रा कर्मचारी पत सहकारी संस्था मर्या. ता.सडक अर्जुनी 2019
39940 अमरावती यवतमाळ आर्णी श्री गजानन कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या आर्णी‍ ता. आर्णी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
39941 अमरावती यवतमाळ आर्णी आप्पास्वामी कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या पिंपळनेर‍ ता. आर्णी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
39942 अमरावती यवतमाळ आर्णी महालक्ष्मी कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या बोरगांव दा.‍ ता. आर्णी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
39943 अमरावती यवतमाळ आर्णी बळीराजा पशु कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या आर्णी‍ ता. आर्णी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
39944 अमरावती यवतमाळ आर्णी योगायोग कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या आर्णी‍ ता. आर्णी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
39945 अमरावती यवतमाळ आर्णी स्वामी समर्थ कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या चिखली‍ ता. आर्णी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
39946 अमरावती यवतमाळ आर्णी सर्वज्ञ कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या जवळा‍ ता. आर्णी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
39947 अमरावती यवतमाळ आर्णी श्री स्वामी समर्थ कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या मुकिंदपुर‍ ता. आर्णी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
39948 अमरावती यवतमाळ आर्णी विश्वसिंधु जैव इंधन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या आर्णी‍ ता. आर्णी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
39949 अमरावती यवतमाळ आर्णी संचिता औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या आर्णी‍ ता. आर्णी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
39950 अमरावती यवतमाळ आर्णी श्री महिला औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या सायखेडा ता. आर्णी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
39951 अमरावती यवतमाळ घाटंजी अभिनव महाकाली जैवइंधन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. साखरा खु. ता. घाटंजी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
39952 अमरावती यवतमाळ घाटंजी अभिनव श्रीकृष्ण जैवइंधन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. वघारा. ता. घाटंजी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
39953 अमरावती यवतमाळ घाटंजी अभिनव कृषीमित्र जैवइंधन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. पांढुर्णा खु. ता. घाटंजी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
39954 अमरावती यवतमाळ घाटंजी अभिनव नृसिंह जैवइंधन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. अंजी (नृ) ता. घाटंजी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
39955 अमरावती यवतमाळ घाटंजी श्रीकृष्ण कृषी प्रक्रिया औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या. राजेगांव (टी) ता. घाटंजी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
39956 अमरावती यवतमाळ घाटंजी अभिनव एकलव्य जैवइंधन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. कुर्ली ता. घाटंजी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
39981 अमरावती यवतमाळ नेर ग्राम विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्या. ब्राम्हणवाडा ता.नेर जि.यवतमाळ 9(1) 5 13 2019
39982 अमरावती यवतमाळ नेर ग्राम विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्या.टाकळी सलामी ता.नेर जि.यवतमाळ 9(1) 5 13 2019
39983 अमरावती यवतमाळ नेर समृध्दी धान्य प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या नेर ता. नेर जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
39984 अमरावती यवतमाळ नेर चारुती प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या नेर ता. नेर जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
39985 अमरावती यवतमाळ नेर शुभनारायण कापडी पिशवी निर्मीती प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या नेर ता. नेर जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
39987 अमरावती यवतमाळ पुसद बळिराजा कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या. पुसद जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
39988 अमरावती यवतमाळ पुसद गंगानंद महाराज कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या. पुसद जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
39989 अमरावती यवतमाळ पुसद अन्नपुर्णेश्वर कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या. पुसद जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
39990 अमरावती यवतमाळ पुसद सुख रोजगार व स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या. पुसद जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
39992 अमरावती यवतमाळ उमरखेड आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्या पार्डी बं. ता.उमरखेड जि.यवतमाळ 9(1) 5 11 2019
39993 अमरावती यवतमाळ उमरखेड आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्या तरोडा. ता.उमरखेड जि.यवतमाळ 9(1) 5 11 2019
40086 अमरावती यवतमाळ कळंब कान्हा कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या रासा‍ ता. कळंब जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
40087 अमरावती यवतमाळ कळंब पंचअवतार कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या दुर्गहेटी‍ ता. कळंब जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
40088 अमरावती यवतमाळ कळंब भोजाजी कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या कळंब‍ ता. कळंब जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
40089 अमरावती यवतमाळ कळंब अवंती कृषी प्रक्रिया व जैविक इंधन औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या यवतमाळ‍ ता. कळंब जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
40092 अमरावती यवतमाळ महागाव अभिनव परिवर्तन जैव इंधन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. यवतमाळ ता. महागांव जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
40093 अमरावती यवतमाळ महागाव शिवशक्ती रोजगार व स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्या. पोहंडुळ र.नं. 769 ता. महागांव जि. यवतमाळ 38 5 11 2019
40094 अमरावती यवतमाळ महागाव स्व. नारायण पाटील रोजगार व स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्या. महागांव र.नं. 767 ता. महागांव जि. यवतमाळ 38 5 11 2019
40095 अमरावती यवतमाळ महागाव संत गोरोबा काका रोजगार व स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्या महागांव र.नं. 770 ता. महागांव जि. यवतमाळ 38 5 11 2019
40436 अमरावती यवतमाळ बाभूळगाव भारती महाराज तेल उत्पादक सहकारी संस्था मर्या नागरी‍ ता.बाभुळगांव जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
40437 अमरावती यवतमाळ बाभूळगाव श्री गजानन तांत्रिक सेवा सहकारी संस्था मर्या बाभुळगांव ता. बाभुळगांव जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
40440 अमरावती यवतमाळ यवतमाळ प्रयास मागासवर्गीय औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या. यवतमाळ 0 5 13 2019
40441 अमरावती यवतमाळ यवतमाळ गोपीनाथ मुंडे कृषी प्रक्रिया अभिनव औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या यवतमाळ 0 5 13 2019
40442 अमरावती यवतमाळ यवतमाळ चिंतामणी कृषी प्रक्रिया अभिनव औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या यवतमाळ 0 5 13 2019
40443 अमरावती यवतमाळ यवतमाळ भुमीपुत्र कृषी प्रक्रिया व औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या यवतमाळ ता.जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
40444 अमरावती यवतमाळ यवतमाळ मायभुमी कृषी प्रक्रिया व औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या यवतमाळ ता.जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
40445 अमरावती यवतमाळ यवतमाळ चेतन धोराजीवाला कृषी प्रक्रिया औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या यवतमाळ ता.जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
40446 अमरावती यवतमाळ यवतमाळ श्री प्रभु स्वामी कृषी प्रक्रिया औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या यवतमाळ ता.जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
40447 अमरावती यवतमाळ यवतमाळ शिवयोग कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या यवतमाळ ता.जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
40448 अमरावती यवतमाळ यवतमाळ एकलव्य कृषी व पणन अभिनव सहकारी संस्था मर्या यवतमाळ ता.जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
40449 अमरावती यवतमाळ यवतमाळ शिव प्रक्रिया व कृषी पणन अभिनव सहकारी संस्था मर्या यवतमाळ ता.जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
40439 अमरावती यवतमाळ यवतमाळ जिल्हा परिषद शिक्षक कर्मचारी सहकारी ग्राहक भांडार मर्या यवतमाळ 0 5 11 01/01/0001 01/01/0001 2019
43446 पुणे सातारा खंडाळा श्री नागेश्वर फळे भाजीपाला व फुले उत्पादक व विक्री सहकारी संस्था मर्यार्दित बावडा 17 अ 5 11 01/01/2016 31/12/2020 2020
40239 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादित लाडणापूर 9.1-अ 5 13 01/02/2010 31/01/2015 2019
43684 पुणे कोल्हापूर कागल श्री गणेश नागरी सह पत संस्था मर्या मुरगुड ई 39 5 11 01/04/2015 31/03/2020 2020
43685 पुणे कोल्हापूर कागल कामधेनू ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पत संस्था मर्यार्दित व्हनाळी ई 39 5 11 01/06/2015 31/03/2020 2020
43269 छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर अग्रेसन नागरी सहकारी बॅक मर्या.कन्नड 9-1 5 17 01/06/2021 31/05/2022 2022
40395 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. धोडप ता.चिखली 9.1-अ 5 13 01/07/2010 30/06/2015 2019
40341 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. हिवरा बु.मु.पो. हिवरा 9 5 13 01/08/2010 31/07/2015 2019
40367 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. तोरणवाडा ता.चिखली 9.1-अ 5 13 01/08/2010 31/07/2015 2019
39991 अमरावती यवतमाळ पुसद फुलसिंग नाईक मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. हिवळणी र.नं.201459 ता.पुसद 8.1 /8.2 5 13 01/08/2014 02/08/2019 2019
44322 कोकण ठाणे झो.पु.प्रा. ठाणे झो.पु.प्रा. चांगभले भैरवनाथ को.ऑप.हौ.सो.लि. सर्वे नं.507 गांधी नगर पोखरण रोड नं.2 ठाणे (प.) ता.जि.ठाणे टीएनए/(टीएनए)/ हौ./(टीसी)/ 16866/ सन 2005 9(1) 5 13 01/08/2016 31/07/2021 2021
40091 अमरावती यवतमाळ महागाव कालींदेश्वर कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या काळी दौ. ता. महागांव जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 01/08/2016 31/07/2021 2019
44288 अमरावती अमरावती अमरावती टेस्ट सोसायटी - इन मराठी फ 1 / 1 5 13 01/09/2016 31/08/2021 2021
40359 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. पिंप्री माळी मु. पो. पिंप्रीमाळी 9 5 13 01/10/2010 30/09/2015 2019
43447 पुणे सातारा जावळी प्रतापगड सहकारी साखर कारखाना लि.मेढाजि.सातारा 20 2 25 01/12/2021 31/12/2021 2019
43692 पुणे कोल्हापूर कागल हनुमान ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पत संस्था मर्यार्दित करनुर ई 39 5 11 02/02/2015 01/02/2020 2020
40272 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. माकोडी 9.1-अ 5 13 02/03/2009 03/03/2014 2019
39920 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. दाभा र.नं. 227 9.(1) 5 13 02/03/2010 01/03/2016 2019
39938 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. तांबोळा र.नं. 53 9.(1) 5 13 02/03/2010 01/03/2015 2019
40408 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. जवळखेड 9.(1) 5 13 02/03/2011 03/03/2016 2019
43264 छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर बहुजन विद्युत कामगारांची सहकारी पतसंस्था मर्या.औरंगाबाद फ 1 / 1 5 13 02/03/2015 01/03/2020 2020
43270 छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर अजंनडोह विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्या.अंजनडोह 9-1 5 17 02/06/2021 01/06/2022 2022
40327 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. अंत्री नं.1 मु.पो. अंत्री 9 5 13 02/08/2010 01/08/2015 2019
40344 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. पोखरी मु.पो.पाखरी 9 5 13 02/08/2011 01/08/2015 2019
40256 अमरावती बुलडाणा शेगाव गजानन ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. शेगांव र नं 102 9.1-अ 5 13 02/09/2010 01/09/2010 2019
40245 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादित पातुर्डा 9.1-अ 5 13 02/09/2011 01/09/2016 2019
40246 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादित वानखेड 9.1-अ 5 13 02/10/2011 01/10/2016 2019
40235 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादित सगोडा 9.1-अ 5 13 03/01/2010 02/01/2015 2019
40396 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.आमखेड ता.चिखली 9.1-अ 5 13 03/01/2010 02/01/2015 2019
40324 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. मोहदरी मु.पो.मोहदरी 9 5 13 03/01/2011 02/01/2016 2019
40394 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. सवणा ता.चिखली 9.1-अ 5 13 03/05/2010 02/05/2015 2019
40236 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादित रुधाणा 9.1-अ 5 13 03/06/2010 02/06/2015 2019
40390 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. इसरुळ( म.) ता.चिखली 9.1-अ 5 13 03/07/2010 02/07/2015 2019
40391 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. मगरुळ (ई) ता.चिखली 9.1-अ 5 13 03/07/2010 02/07/2015 2019
40281 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्थामर्या.रोहीनखेड 9.1-अ 5 13 03/10/2010 02/10/2015 2019
40288 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्थामर्या.चिंचपुर 9.1-अ 5 13 03/10/2010 02/10/2015 2019
40388 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.केळवद ता.चिखली 9.1-अ 5 13 03/10/2011 02/10/2016 2019
38292 अमरावती यवतमाळ यवतमाळ यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक यवतमाळ 0 6 21 03/11/2007 01/01/0001 2019
39867 अमरावती बुलडाणा खामगाव भंडारी ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 04/01/2011 03/01/2016 2019
40297 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्थामर्या.धोनखेड 9.1-अ 5 13 04/03/2011 03/03/2016 2019
40318 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. जानेफळ मु.पो.जानेफळ 9 5 13 04/03/2011 03/03/2016 2019
40233 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादित पळशी झाशी 9.1-अ 5 13 04/04/2010 03/04/2015 2019
40234 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्यादित वरवट खंडेराव 9.1-अ 5 13 04/04/2010 03/04/2015 2019
40407 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. असोला जहा 9.(1) 5 13 04/05/2010 05/05/2015 2019
39880 अमरावती बुलडाणा खामगाव पारखेड ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 04/06/2011 03/06/2016 2019
39975 अमरावती बुलडाणा बुलडाणा रायपुर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.रायुपर र.न.1212 9.(1) 5 13 04/08/2010 03/08/2015 2019
40328 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. अंत्री नं.2 मु.पो. अंत्री 9 5 13 04/08/2010 03/08/2015 2019