Government of India

ई 1 – सहकारी संस्था Back

नमुना -ई -१ [ नियम ५ (१ ) पहा ] राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने समितीच्या निवडणुकांच्या तपशीलाबाबत ठेवावयाची. पुढील वर्ष निवडणुकीस पात्र असणाऱ्या सहकारी संस्थांची नावे दर्शवणारी नोंदवही

अ क्र. विभाग जिल्हा तालुका/प्रभाग सहकारी संस्थेचा प्रकार नोंदणी क्रमांक व संपूर्ण पत्ता यांसह संस्थेचे नाव समितीच्या सदस्य संख्येच्या संबंधातील उपविधी क्रमांक मतदार संघाची संख्या समिती सदस्य संख्या पदाधिकाऱ्यांच्या मागील निवडणुकीचा दिनांक विद्यमान समितीची मुदत ज्या दिवशी संपते तो दिनांक वर्ष
1 2 3 4 5 >
42026 नाशिक नंदुरबार शहादा जावदे त.बोरद.कार्यकारी सहकारी संस्था मर्यादित 2019
43351 कोकण मुंबई शहर(1) अे प्रभाग महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅक लि. 9 महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स लेन फोर्ट मुंबई 400023. 50 2019
44077 अमरावती अमरावती अचलपूर सालेपुर सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 511 ता. अचलपुर 2019
43350 कोकण मुंबई शहर(1) अे प्रभाग वेस्टर्न टेलिकॉम रिजन एम्प्लॉ.को.ऑप.क्रेडीट सोसायटी लि. फाउटंन टेलिकॉम बिल्डिंग नं. 2 10 वा मजला फोर्ट मुंबई - 01. बीओएम/डब्लूए/आरएसआर/ओ/306 दि. 13/06/91 5 11 2019
42356 नागपूर गोंदिया सडक अर्जुनी एस.चंद्रा कर्मचारी पत सहकारी संस्था मर्या. ता.सडक अर्जुनी 2019
39998 अमरावती यवतमाळ आर्णी श्री गजानन कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या आर्णी‍ ता. आर्णी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
39999 अमरावती यवतमाळ आर्णी आप्पास्वामी कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या पिंपळनेर‍ ता. आर्णी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
40000 अमरावती यवतमाळ आर्णी महालक्ष्मी कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या बोरगांव दा.‍ ता. आर्णी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
40001 अमरावती यवतमाळ आर्णी बळीराजा पशु कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या आर्णी‍ ता. आर्णी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
40002 अमरावती यवतमाळ आर्णी योगायोग कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या आर्णी‍ ता. आर्णी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
40003 अमरावती यवतमाळ आर्णी स्वामी समर्थ कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या चिखली‍ ता. आर्णी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
40004 अमरावती यवतमाळ आर्णी सर्वज्ञ कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या जवळा‍ ता. आर्णी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
40005 अमरावती यवतमाळ आर्णी श्री स्वामी समर्थ कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या मुकिंदपुर‍ ता. आर्णी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
40006 अमरावती यवतमाळ आर्णी विश्वसिंधु जैव इंधन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या आर्णी‍ ता. आर्णी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
40007 अमरावती यवतमाळ आर्णी संचिता औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या आर्णी‍ ता. आर्णी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
40008 अमरावती यवतमाळ आर्णी श्री महिला औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या सायखेडा ता. आर्णी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
40009 अमरावती यवतमाळ घाटंजी अभिनव महाकाली जैवइंधन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. साखरा खु. ता. घाटंजी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
40010 अमरावती यवतमाळ घाटंजी अभिनव श्रीकृष्ण जैवइंधन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. वघारा. ता. घाटंजी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
40011 अमरावती यवतमाळ घाटंजी अभिनव कृषीमित्र जैवइंधन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. पांढुर्णा खु. ता. घाटंजी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
40012 अमरावती यवतमाळ घाटंजी अभिनव नृसिंह जैवइंधन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. अंजी (नृ) ता. घाटंजी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
40013 अमरावती यवतमाळ घाटंजी श्रीकृष्ण कृषी प्रक्रिया औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या. राजेगांव (टी) ता. घाटंजी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
40014 अमरावती यवतमाळ घाटंजी अभिनव एकलव्य जैवइंधन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. कुर्ली ता. घाटंजी जि. यवतमाळ 0 5 13 2019
40018 अमरावती यवतमाळ घाटंजी अर्णव मजुर कामगार सहकारी संस्था मर्या अंजी (नृ) 0 5 11 2019
40019 अमरावती यवतमाळ घाटंजी निर्मल मजुर कामगार सहकारी संस्था मर्या चांदापुर (आश्रम) 0 5 11 2019
40051 अमरावती यवतमाळ नेर ग्राम विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्या. ब्राम्हणवाडा ता.नेर जि.यवतमाळ 9(1) 5 13 2019
40052 अमरावती यवतमाळ नेर ग्राम विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्या.टाकळी सलामी ता.नेर जि.यवतमाळ 9(1) 5 13 2019
40053 अमरावती यवतमाळ नेर समृध्दी धान्य प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या नेर ता. नेर जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
40054 अमरावती यवतमाळ नेर चारुती प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या नेर ता. नेर जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
40055 अमरावती यवतमाळ नेर शुभनारायण कापडी पिशवी निर्मीती प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या नेर ता. नेर जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
40064 अमरावती यवतमाळ पुसद बळिराजा कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या. पुसद जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
40065 अमरावती यवतमाळ पुसद गंगानंद महाराज कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या. पुसद जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
40066 अमरावती यवतमाळ पुसद अन्नपुर्णेश्वर कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या. पुसद जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
40067 अमरावती यवतमाळ पुसद सुख रोजगार व स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या. पुसद जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
40069 अमरावती यवतमाळ पुसद बिरसा मुंडा पाणी वापर सहकारी संस्था मर्या. माणिकडोह पो.माणिकडोह ता.पुसद जि.यवतमाळ 42(1) 5 9 2019
40072 अमरावती यवतमाळ उमरखेड आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्या पार्डी बं. ता.उमरखेड जि.यवतमाळ 9(1) 5 11 2019
40073 अमरावती यवतमाळ उमरखेड आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्या तरोडा. ता.उमरखेड जि.यवतमाळ 9(1) 5 11 2019
40074 अमरावती यवतमाळ उमरखेड अमृतेश्वर पाणी वापर सहकारी संस्था म. गांजेगांव रं.नं. 847 पो.ब्राम्हणगांव ता.उमरखेड जि.यवतमाळ 42(1) 5 9 2019
40158 अमरावती यवतमाळ कळंब कान्हा कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या रासा‍ ता. कळंब जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
40159 अमरावती यवतमाळ कळंब पंचअवतार कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या दुर्गहेटी‍ ता. कळंब जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
40160 अमरावती यवतमाळ कळंब भोजाजी कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या कळंब‍ ता. कळंब जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
40161 अमरावती यवतमाळ कळंब अवंती कृषी प्रक्रिया व जैविक इंधन औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या यवतमाळ‍ ता. कळंब जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
40164 अमरावती यवतमाळ महागाव अभिनव परिवर्तन जैव इंधन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. यवतमाळ ता. महागांव जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
40165 अमरावती यवतमाळ महागाव शिवशक्ती रोजगार व स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्या. पोहंडुळ र.नं. 769 ता. महागांव जि. यवतमाळ 38 5 11 2019
40166 अमरावती यवतमाळ महागाव स्व. नारायण पाटील रोजगार व स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्या. महागांव र.नं. 767 ता. महागांव जि. यवतमाळ 38 5 11 2019
40167 अमरावती यवतमाळ महागाव संत गोरोबा काका रोजगार व स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्या महागांव र.नं. 770 ता. महागांव जि. यवतमाळ 38 5 11 2019
40168 अमरावती यवतमाळ राळेगाव अभिनव भारत शेतमाल प्रक्रिया पणन व औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या राळेगांव ता. राळेगांव जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
40169 अमरावती यवतमाळ राळेगाव प्रसन्न शेतकरी कृषी पणन प्रक्रिया व व्यवस्थापन सहकारी संस्था मर्या राळेगांव ता. राळेगांव जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
40170 अमरावती यवतमाळ राळेगाव दादोजी कृषी पणन प्रक्रिया व व्यवस्थापन सहकारी संस्था मर्या राळेगांव ता. राळेगांव जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 2019
42842 पुणे सातारा खंडाळा श्री नागेश्वर फळे भाजीपाला व फुले उत्पादक व विक्री सहकारी संस्था मर्यार्दित बावडा 17 अ 5 11 01/01/2016 31/12/2020 2020
40286 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादित लाडणापूर 9.1-अ 5 13 01/02/2010 31/01/2015 2019
43046 पुणे कोल्हापूर कागल श्री गणेश नागरी सह पत संस्था मर्या मुरगुड ई 39 5 11 01/04/2015 31/03/2020 2020
43047 पुणे कोल्हापूर कागल कामधेनू ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पत संस्था मर्यार्दित व्हनाळी ई 39 5 11 01/06/2015 31/03/2020 2020
43345 औरंगाबाद औरंगाबाद औरंगाबाद अग्रेसन नागरी सहकारी बॅक मर्या.कन्नड 9-1 5 17 01/06/2021 31/05/2022 2022
40442 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. धोडप ता.चिखली 9.1-अ 5 13 01/07/2010 30/06/2015 2019
40388 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. हिवरा बु.मु.पो. हिवरा 9 5 13 01/08/2010 31/07/2015 2019
40414 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. तोरणवाडा ता.चिखली 9.1-अ 5 13 01/08/2010 31/07/2015 2019
40068 अमरावती यवतमाळ पुसद फुलसिंग नाईक मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. हिवळणी र.नं.201459 ता.पुसद 8.1 /8.2 5 13 01/08/2014 02/08/2019 2019
44322 कोकण ठाणे झो.पु.प्रा. ठाणे झो.पु.प्रा. चांगभले भैरवनाथ को.ऑप.हौ.सो.लि. सर्वे नं.507 गांधी नगर पोखरण रोड नं.2 ठाणे (प.) ता.जि.ठाणे टीएनए/(टीएनए)/ हौ./(टीसी)/ 16866/ सन 2005 9(1) 5 13 01/08/2016 31/07/2021 2021
40163 अमरावती यवतमाळ महागाव कालींदेश्वर कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या काळी दौ. ता. महागांव जि. यवतमाळ 41.अ 5 13 01/08/2016 31/07/2021 2019
44309 अमरावती अमरावती अमरावती टेस्ट सोसायटी - इन मराठी फ 1 / 1 5 13 01/09/2016 31/08/2021 2021
40406 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. पिंप्री माळी मु. पो. पिंप्रीमाळी 9 5 13 01/10/2010 30/09/2015 2019
42843 पुणे सातारा जावळी प्रतापगड सहकारी साखर कारखाना लि.मेढाजि.सातारा 20 2 25 01/12/2021 31/12/2021 2019
43054 पुणे कोल्हापूर कागल हनुमान ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पत संस्था मर्यार्दित करनुर ई 39 5 11 02/02/2015 01/02/2020 2020
40319 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. माकोडी 9.1-अ 5 13 02/03/2009 03/03/2014 2019
39978 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. दाभा र.नं. 227 9.(1) 5 13 02/03/2010 01/03/2016 2019
39996 अमरावती बुलडाणा लोणार ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. तांबोळा र.नं. 53 9.(1) 5 13 02/03/2010 01/03/2015 2019
43340 औरंगाबाद औरंगाबाद औरंगाबाद बहुजन विद्युत कामगारांची सहकारी पतसंस्था मर्या.औरंगाबाद फ 1 / 1 5 13 02/03/2015 01/03/2020 2020
43346 औरंगाबाद औरंगाबाद औरंगाबाद अजंनडोह विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्या.अंजनडोह 9-1 5 17 02/06/2021 01/06/2022 2022
40374 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. अंत्री नं.1 मु.पो. अंत्री 9 5 13 02/08/2010 01/08/2015 2019
40391 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. पोखरी मु.पो.पाखरी 9 5 13 02/08/2011 01/08/2015 2019
40303 अमरावती बुलडाणा शेगाव गजानन ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. शेगांव र नं 102 9.1-अ 5 13 02/09/2010 01/09/2010 2019
40292 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादित पातुर्डा 9.1-अ 5 13 02/09/2011 01/09/2016 2019
40293 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादित वानखेड 9.1-अ 5 13 02/10/2011 01/10/2016 2019
40282 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादित सगोडा 9.1-अ 5 13 03/01/2010 02/01/2015 2019
40443 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.आमखेड ता.चिखली 9.1-अ 5 13 03/01/2010 02/01/2015 2019
40371 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. मोहदरी मु.पो.मोहदरी 9 5 13 03/01/2011 02/01/2016 2019
40441 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. सवणा ता.चिखली 9.1-अ 5 13 03/05/2010 02/05/2015 2019
40283 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादित रुधाणा 9.1-अ 5 13 03/06/2010 02/06/2015 2019
40437 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. इसरुळ( म.) ता.चिखली 9.1-अ 5 13 03/07/2010 02/07/2015 2019
40438 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. मगरुळ (ई) ता.चिखली 9.1-अ 5 13 03/07/2010 02/07/2015 2019
40328 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्थामर्या.रोहीनखेड 9.1-अ 5 13 03/10/2010 02/10/2015 2019
40335 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्थामर्या.चिंचपुर 9.1-अ 5 13 03/10/2010 02/10/2015 2019
40435 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.केळवद ता.चिखली 9.1-अ 5 13 03/10/2011 02/10/2016 2019
38370 अमरावती यवतमाळ यवतमाळ यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक यवतमाळ 0 6 21 03/11/2007 01/01/0001 2019
39925 अमरावती बुलडाणा खामगाव भंडारी ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 04/01/2011 03/01/2016 2019
40140 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. वाघाळा 9(1) 5 13 04/01/2016 03/01/2016 2019
40344 अमरावती बुलडाणा मोताळा  ग्रामसेवा सहकारी संस्थामर्या.धोनखेड 9.1-अ 5 13 04/03/2011 03/03/2016 2019
40365 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. जानेफळ मु.पो.जानेफळ 9 5 13 04/03/2011 03/03/2016 2019
40280 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्यादित पळशी झाशी 9.1-अ 5 13 04/04/2010 03/04/2015 2019
40281 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्यादित वरवट खंडेराव 9.1-अ 5 13 04/04/2010 03/04/2015 2019
40024 अमरावती यवतमाळ वणी इंदिरा पाणी वापर सहकारी संस्था मर्या. वडगांव-1 र. नं. 1145 ता.वणी जि.यवतमाळ 42(1) 5 9 04/05/2012 03/05/2017 2019
39938 अमरावती बुलडाणा खामगाव पारखेड ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. 9(1) 5 13 04/06/2011 03/06/2016 2019
40045 अमरावती बुलडाणा बुलडाणा रायपुर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.रायुपर र.न.1212 9.(1) 5 13 04/08/2010 03/08/2015 2019
40375 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. अंत्री नं.2 मु.पो. अंत्री 9 5 13 04/08/2010 03/08/2015 2019
43777 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद बालाजी कृषी विकास प्रक्रीया व बहूउद्येशिय सहकारी संस्था मर्या. पिंपळगाव काळे 7(1) 5 11 04/10/2019 03/10/2018 2019
40264 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. पळशी घाट 9.(1) 5 13 04/11/2011 03/11/2016 2019
40376 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. हिवरा साबळे मु.पो. हिवरा साबळे 9 5 13 05/01/2011 04/01/2016 2019
40379 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. नांद्रा मु.पो. नांद्रा 9 5 13 05/01/2011 04/01/2016 2019
40400 अमरावती बुलडाणा मेहकर ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या. कनका मु.पो.कनका 9 5 13 05/01/2011 04/01/2016 2019
40447 अमरावती बुलडाणा चिखली ग्रामसेवा सहकारी संस्था मर्या.अंचरवाडी ता.चिखली 9.1-अ 5 13 05/01/2012 04/01/2017 2019