Government of India

जिल्हा निवडणूक अधिकारी (कृ. उ. बा. स.)

राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
पत्ता :- तळ मजला, जुनी मध्यवर्ती इमारत, बी.जे. रोड,पुणे 411 001.
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण कार्यालयातील अधिकारी संपर्क माहीती
Sr. No. Officer's Name Designation Office Phone No Office E-mail id  
1 डॉ. जगदीश पाटील भा.प्र.से. (से.नि.) आयुक्त (020) 26051177 scea-pune[at]gov[dot]in  
2 श्री.यशवंत गिरी सचिव (020) 26054141  
3 श्री. वसंत पाटील सह सहकारी निवडणूक आयुक्त (020) 29706411
(020) 26050641
(020) 26051110
 
4 श्री.सच्चिदानंद नायकवाडी उप सहकारी निवडणूक आयुक्त    
5 श्रीमती बकुळा माळी उपनिबंधक सहकारी संस्था (अधिग्रहित).    
6 श्री.संतोष कोरे सहाय्यक सहकारी निवडणूक आयुक्त    
7 श्रीमती रंजना देशमाने सहाय्यक सहकारी निवडणूक आयुक्त    
8 श्री.राहुल सरसमकर सहाय्यक सहकारी निवडणूक आयुक्त (अधिग्रहित)    
9 श्री. गणपत झगडे लेखाधिकारी    
10 श्री.गिरीष भिरुड सांख्यिकी अधिकारी    

जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी

Sr No Name of Division District Name of Office Office Address Office Phone No E mail id  
कृषि उत्पन्न बाजार समिती  ठाणे जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, जि. ठाणे गावदेवी भाजी मंडई ईमारत, 1 ला मजला, गावदेवी मंदीराजवळ, ठाणे (प.) 022 25382036 ddr.tna20[at]gmail[dot]com  
कृषि उत्पन्न बाजार समिती  पालघर जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, जि. पालघर सिद्धीविनायक रेसिडेन्सि, गणराय अपार्टमेंट, पालघर रेल्वे स्टेशन पु., ता.जि.पालघर 8237919111 ddr.palghar[at]gmail[dot]com  
कृषि उत्पन्न बाजार समिती रायगड जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, रायगड, अलिबाग तळमजला, शुक्रतारा बिल्डींग, कामत आळी, अलिबाग जि रायगड 02141-222013 ddr_rgd[at]rediffmail[dot]com  
कृषि उत्पन्न बाजार समिती सिंधुदुर्ग जिल्हा सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग मुख्य प्रशासकीय इमारत, दालन क्र. 301, अे-विंग, दुसरा मजला, सिंधुदुर्गनगरी, ता. कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग 02362-228710 ddr.sin[at]gmail[dot]com  
कृषि उत्पन्न बाजार समिती रत्नागिरी जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक सह.संस्था, रत्नागिरी 201 अरिहंत स्पेय सेंटर मारुती मंदिर रत्नागिरी ता.जि.रत्नागिरी 02352-234488 / 
223542
ddr_rtg[at]rediffmail[dot]com  
कृषि उत्पन्न बाजार समिती नाशिक जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक सह.संस्था, नाशिक सहकार संकुल, नॅशनल उर्दु हायस्कुल जवळ, सारडा सर्कल, नाशिक 0253-2591555 ddrnsk.ele[at]gmail[dot]com  
कृषि उत्पन्न बाजार समिती धुळे जिल्हा सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, धुळे जुने जिल्हधिकारी कार्यालय आवार, प्रशासकीय संकुल धुळे 02565-238007 ddr_dle@rediffmail.com  
कृषि उत्पन्न बाजार समिती नंदुरबार जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, नंदुरबार जिल्हा मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत,दालन क्र.227 व 228,टोकर तलाव रोड,नंदुरबार 02564-210023 ddr_nbr[at]rediffmail[dot]com  
कृषि उत्पन्न बाजार समिती जळगाव जिल्हा सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, जळगाव नविन प्रशासकीय इमारत, दुसरा मजला, आकाशवाणी जवळ, जळगांव 0257-2239729 ‍ddr_jla[at]rediffmail[dot]com  
१० कृषि उत्पन्न बाजार समिती अहमदनगर जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था अहमदनगर ए.डी.सी.सी.बॅक, तिसरा मजला स्टेशन रोड, अहमदनगर 0241-2450055 ddr_anr[at]rediffmail[dot]com  
११ कृषि उत्पन्न बाजार समिती पुणे जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक सह. संस्था, पुणे ग्रामिण पुणे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ इमारत, पहिला मजला, 5 बी जे रोड, 01 020-26125779 ddrpunegramin[at]gmail[dot]com  
१२ कृषि उत्पन्न बाजार समिती सोलापूर जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक सह. संस्था, सोलापूर. मध्यवर्ती प्रशासकीय ईमारत, ई ब्लॉक, जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार, सोलापूर 0217-2629749 ddr_spr[at]rediffmail[dot]com  
१३ कृषि उत्पन्न बाजार समिती कोल्हापूर जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था कोल्हापूर 204 ख/ई, न्यु शाहुपुरी , भुविकास बँक इमारत, 3रा मजला हॉटेल पर्ल जवळ कोल्हापूर 0231-2656258 1.ddrkolhapur[at]gmail[dot]com
2.ddr_kpr[at]rediffmail[dot]com
3.ddrkolhapur2017[at]gmail[dot]com
 
१४ कृषि उत्पन्न बाजार समिती सातारा जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, सातारा प्रशासकीय ईमारत, 4 था मजला,एस.टी.स्टॅन्ड च्या पाठीमागे, हजेरी माळ सातारा 02162-234141 dceosatara[at]gmail[dot]com  
१५ कृषि उत्पन्न बाजार समिती सांगली जिल्हा सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सांगली नविन मध्यवर्ती प्रशासकिय इमारत, विजयनगर, सांगली 0233-2600300 sangliddr[at]gmail[dot]com
ddr_sng[at]rediffmail[dot]com
 
१६ कृषि उत्पन्न बाजार समिती औरंगाबाद जिल्हा सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा, जिल्हा उपनिबंधक,सहकारी संस्था औरंगाबाद शक्ती सहकार बिल्डींग, कार्तिकी हॉटेल समोर, सेंट्रल बसस्टॅण्ड रोड, औरंगाबाद 0240-2331037 ddr_agd[at]rediffmail[dot]com  
१७ कृषि उत्पन्न बाजार समिती जालना जिल्हा सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था जालना प्रशासकीय इमारत,अंबड रोड,जालना 431213 02482-225207 ddr_jal[at]rediffmail[dot]com  
१८ कृषि उत्पन्न बाजार समिती परभणी जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, परभणी नेहरु रोड, श्री. शिवाजी महाराज पुतळा जवळ, पिपल्स बॅक, परभणी 431401 02452-220046 ‍ddr_pbn[at]rediffmail[dot]com  
१९ कृषि उत्पन्न बाजार समिती हिंगोली जिल्हा सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, हिंगोली तहसिल कार्यालय शेजारी,
अकोला रोड, हिंगोली 431513
(02456) 224 354 ddr_hli[at]rediffmail[dot]com  
२० कृषि उत्पन्न बाजार समिती बीड जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था,बीड सहकार शक्ती इमारत, स्टेडीअम कॉम्प्लेक्स, जालना रोड बीड 431122 02442-222321 ddr_bid[at]rediffmail[dot]com  
२१ कृषि उत्पन्न बाजार समिती नांदेड जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नांदेड. बिसेन नगर नवा मोंढा, रामरतन हॉस्पीटलच्या पाठीमागे, नांदेड 431601 02462-284886 ddr.nanded2017[at]gmail[dot]com  
२२ कृषि उत्पन्न बाजार समिती उस्मानाबाद जिल्हा सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था,उस्मानाबाद मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, उस्मानाबाद 413501 02472-222223 ddr_osm[at]rediffmail[dot]com  
२३ कृषि उत्पन्न बाजार समिती लातूर जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा, जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी , लातूर मध्यवर्ती प्रशासकीय ईमारत, तळमजला, दक्षीण बाजू,शिवाजीचौक, लातूर 413531 02382-245193 ddr_ltr[at]rediffmial.com  
२४ कृषि उत्पन्न बाजार समिती बुलडाणा जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, बुलडाणा सहकार संकूल, बोथा रोड, सुंदरखेड, बुलडाणा, 443001 07262-242336 ddr_bud[at]rediffmail[dot]com  
२५ कृषि उत्पन्न बाजार समिती अकोला जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, अकोला सहकार संकुल,आदर्श कॉलनी,अकोला ता जि अकोला 444001 0724- 2452730 ddr_akl[at]rediffmail[dot]com  
२६ कृषि उत्पन्न बाजार समिती वाशिम जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, वाशिम प्रशासकीय इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय, रूम नं. 106, काटा रोड, वाशिम 444505 07252-231173 ddr_wsm[at]rediffmail[dot]com  
२७ कृषि उत्पन्न बाजार समिती अमरावती जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, अमरावती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, अमरावती सहकार संकुल, कांता नगर, अमरावती विभागीय आयुक्त कार्यालया समोर, ता. जि.  अमरावती 444602 0721-2661633 ddr_amr[at]rediffmail[dot]com  
२८ कृषि उत्पन्न बाजार समिती यवतमाळ जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, यवतमाळ दगडी इमारत, तहसिल चौक, यवतमाळ, पिन-445001 07232-244460 ddr_yml[at]rediffmail[dot]com  
२९ कृषि उत्पन्न बाजार समिती वर्धा जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, वर्धा केसरीमल कन्या शाळेसमोर, आरती चौक, नागपुर रोड, वर्धा - 442001 07152-255756 ddr_wda[at]rediffmail[dot]com  
३० कृषि उत्पन्न बाजार समिती नागपुर जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था नागपुर प्लॉट नं.8, सहकार सदन, हिन्दुस्थान कॉलनी, अमरावती रोड, नागपूर 440001 0712-2551216 ddrnagpur_2008[at]rediffmail[dot]com  
३१ कृषि उत्पन्न बाजार समिती भंडारा जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक सह. संस्था, भंडारा भुविकास बँक इमारत, दुसरा माळा, छत्रपती शिवाजी महाराज क्रिडा संकुल समोर, भंडारा 441904 07184-252249, 252315 ddrbhan_2010[at]rediffmail[dot]com  
३२ कृषि उत्पन्न बाजार समिती गोंदिया जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक सह. संस्था, गोंदिया रुम. नं. 46, नवीन प्रशासकीय इमारत जयस्तंभ चौक, गोंदिया 441601 07182-250963 ddr.gondia[at]gmail[dot]com  
३३ कृषि उत्पन्न बाजार समिती चंद्रपूर जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक सह. संस्था, चंद्रपूर भुविकास बँक इमारत, संजय गांधी मार्केट, सार्वजनिक बांधकाम कार्यालय समोर,
सिव्हील लाईन, नागपूर रोड, चंद्रपूर- 442401
07172-250381 dddrchandrapur[at]gmail[dot]com  
३४ कृषि उत्पन्न बाजार समिती गडचिरोली जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक सह. संस्था, गडचिरोली बॅरेक क् 2 कॉम्पलेक्स गडचिरोली 442605 07132-222323 ddr_gad[at]rediffmail[dot]com